GF-alvaret

Pris:

  • Medlems och träningsavgifter 400 kronor/termin för fem pass/ veckan
  • 250 kr ungdomar pensionärer
  • 50 kr /engångspass

 

År 2010


 
Nästa